27 травня 2023 року в м.Ужгороді в.о. Президента Українського географічного товариства В’ячеслав Олещенко та в.о. Ректора Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова Вікторія Петрушенко підписали Меморандум про співпрацю Товариства та зазначеного Університету.

Метою співробітництва Товариства та Університету визначено консолідацію зусиль для забезпечення належної реалізації спільних статутних цілей та завдань, шляхом узгодження відповідних дій, проведення спільних заходів, виконання спільних проєктів у сфері громадського здоров’я, збереження довкілля, поліпшення умов життя людей, надійного забезпечення людей питною водою, розвитку соціальної, медичної географії, гігієни та санітарії, епідеміології, вивчення змін клімату та їх довгострокового впливу на життя та діяльність людини, розширення відповідних фундаментальних та прикладних наукових досліджень, експериментальних розробок, поліпшення організації охорони здоров’я, освітньої, просвітницької, інформаційної, експертної, нормотворчої, аналітичної та іншої діяльності у цих та інших сферах.

При підписанні Меморандуму було зазначено, що йдеться про формування на базі Вінницького медичного університету імені М.І.Пирогова всеукраїнського дослідницького та освітнього центру з проблем медичної та соціальної географії, створення для цього відповідних спільних лабораторій, формування тимчасових цільових наукових колективів, робочих груп, організацію наукових конференцій, постійних семінарів, інших наукових форумів, проведення відповідних соціологічних обстежень з метою розроблення нових моделей організації міждисциплінарних досліджень, вирішення відповідних актуальних проблем, підготовку обґрунтованих пропозицій щодо удосконалення територіальної організації системи зміцнення громадського здоров’я в Україні, про розвиток міжнародного співробітництва з цих питань.

Передбачено широкий комплекс інших спільних заходів із залученням до їх проведення усіх заінтересованих наукових установ, закладів освіти, громадських організацій, міжнародних урядових та неурядових організацій.

Термін дії Меморандуму – 5 років, який може бути продовжений за письмовою згодою Сторін на наступні 5 років.

Меморандум набрав чинності з моменту його підписання.

Одразу після підписання Меморандуму в обговоренні можливих шляхів його реалізації, розвитку  відповідного співробітництва взяли участь віце-президент Товариства, заступник директора Українського державного науково-дослідного інституту проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю.М.Білоконя Юрій Палеха, завідувач кафедри економічної та соціальної географії Київського національного університету імені Тараса Шевченка Костянтин Мезенцев, інші члени Вченої ради Товариства, члени Товариства, присутні на Форумі. 

Стаття щодо підписання Меморандуму, співпраці Товариства з Вінницьким національним медичним університетом імені М.І. Пирогова у газеті «Вінничина» № 22 за 31 травня 2023 року.