Президія Вченої ради Українського географічного товариства з глибоким сумом сповіщає, що 14 січня 2023 року пішов у засвіти відомий вчений, освітянин, Віце-президент, Почесний член Товариства, завідувач кафедри економічної та соціальної географії Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор географічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії вищої школи, Почесний член Наукового товариства імені Шевченка та голова його Географічної комісії Наукового товариства імені Шевченка, глибокошанований усією нашою географічною спільнотою Олег Іванович Шаблій.

Олег Шаблій народився 14 листопада 1935 року на Тернопільщині. Після закінчення школи навчався у Бережанському педагогічному училищі, вищу географічну освіту здобув на географічному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка, ще до закінчення якого був запрошений для роботи на кафедрі економічної географії, на якій пройшов шлях від старшого лаборанта до завідувача.

У науковому доробку Олега Івановича більш як 550 наукових, науково-методичних і науково-публіцистичних праць, серед яких 32 монографії, 13 навчальних посібників і підручників, більше десяти атласів, численні оригінальні карти. Він працював у складі утвореної Президентом України у 2001 році Координаційної ради з підготовки Національного атласу України, був науковим рецензентом чи редактором близько 70 праць інших учених і колективів, підготував 21 кандидата і 5 докторів географічних наук, у більш як 60 учених був опонентом на захисті їх кандидатських і докторських дисертацій, очолював чи був членом кількох спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій. У започаткованій ним науковій серії видань «Постаті українського землезнання» було опубліковано 14 книг.

Олег Іванович був всебічно освіченою, творчою, цілісною особистістю, послідовно сповідував свою чітку наукову, життєву позицію і при цьому завжди з повагою дослухався до думки інших, незмінно був новатором, системно мислячим вченим, глибоко вивчав широке коло проблем, наукову спадщину інших вчених, щиро дбав про майбутнє географії, підтримував молодь, був гідним прикладом для усіх, а красу та розраду в житті знаходив не лише у науці, освітянській діяльності, а й у музиці, малярстві.

Збереження та подальший розвиток наукового доробку Олега Івановича має стати справою честі нинішнього та наступних поколінь українських географів.    

Світла, добра пам’ять про Олега Івановича Шаблія назавжди залишиться з нами, в усіх, хто його знав, мав можливість працювати, спілкуватися з ним.

Висловлюємо щире співчуття родині, близьким, друзям, колективу Львівського національного університету імені Івана Франка, особливо його географічного факультету, усім колегам Олега Івановича.

Президія Вченої ради
Українського географічного товариства