26 вересня 2023 року проведено чергове засідання Президії Вченої ради Товариства, на якому розглянуто питання географічної освіти та просвіти, розроблення Містобудівного кодексу України, забезпечення збереження картографічних та інших матеріалів, зібраних в рамках проекту: «Stop Mapaganda», обговорено ситуацію та визначено завдання з підготовки до чергового 35-го Міжнародного географічного конгресу, визнано за необхідне підготувати та подати до Уряду обґрунтовані пропозиції щодо встановлення в Україні професійного свята «День географа», обговорено стан виконання рішень Вченої ради Товариства та її Президії з питань організаційного, правового, фінансового та іншого забезпечення подальшої діяльності Товариства, щодо підготовки до проведення чергового з’їзду Товариства, ухвалено рішення про скликання чергового засідання Вченої ради Товариства.

Інформація про засідання достуна за посиланням.

Більш детально про керівні органи Українського географічного товариства загалом та про попередні засідання Президії Вченої Ради Товариства зокрема можна ознайомитися на сторінці – Керівні органи управління та ревізії.