26 квітня 2023 року в м. Полтаві за участі в.о. Президента Товариства В.І.Олещенка у залі засідань вченої ради Полтавського державного аграрного університету, в присутності в.о. ректора В.І.Аранчій, проректорів, деканів факультетів цього університету, а також членів Товариства, деканів географічних факультетів університетів з багатьох регіонів України відбулися перші загальні збори Полтавського відділення Товариства.

Черговий новий територіальний підрозділ Товариства було утворено 10 березня 2023 року Президією Вченої ради Товариства з ініціативи 8 членів Товариства, які працюють на Полтавщині.

Головою Полтавського відділення Товариства одноголосно обрано професора Полтавського державного аграрного університету, доктора географічних наук, професора С.М.Шевчука, секретарем відділення – кандидата географічних наук Т.В.Лимарь.

На зборах згідно з поданими особистими заявами прийнято у члени Товариства 15 осіб, заслухано наукову доповідь С.М.Шевчука щодо ролі географії в умовах війни та післявоєнній відбудові України, обговорено стан справ у Товаристві, хід проведення перереєстрації його членів, підготовки до чергового з’їзду, визначено першочергові заходи, що мають бути здійснені новим відділенням Товариства.