27 травня 2023 року в м.Ужгороді в.о.Президента Українського географічного товариства В.І.Олещенко та Президент Національної спілки архітекторів України О.П.Чижевський підписали Меморандум про співробітництво.

Метою співробітництва Товариства та Спілки визначено консолідацію зусиль для забезпечення належної реалізації спільних цілей та завдань, визначених їх статутами, шляхом узгодження дій, проведення спільних заходів, виконання спільних проєктів з питань сталого розвитку України, її регіонів, населених пунктів, територіальних громад, посилення ролі та підвищення ефективності системи просторового планування, удосконалення регулювання просторового планування, містобудівної, архітектурної діяльності, використання природних, людських та інших ресурсів, забезпечення розширення відповідних фундаментальних та прикладних наукових досліджень, а також експериментальних розробок, поліпшення організації освітньої, просвітницької, інформаційної, експертної, нормотворчої, аналітичної та іншої діяльності у цих сферах.

Передбачено, що Сторони забезпечують досягнення мети Меморандуму, зокрема, шляхом:

  • залучення Сторін, їх членів до виконання програм та проєктів з виконання відповідних робіт та надання послуг, проведення наукових досліджень, забезпечення особистого професійного розвитку, підвищення кваліфікації, проходження стажувань тощо на базі та з використанням ресурсних та інших можливостей кожної із Сторін;
  • залучення представників Сторін до участі у конференціях, симпозіумах, семінарах, круглих столах, інших заходах, що проводяться Сторонами;
  • спільного проведення заходів з неформальної та інформальної освіти, а також інформаційних та інших промо-заходів, виконання профорієнтаційних проєктів;
  • залучення представників Сторін до розроблення, оновлення змістовного контенту та удосконалення освітніх програм, а також проєктів нормативно-правових та нормативних актів з питань регіонального розвитку, просторового планування, містобудування та архітектури, а також з інших питань, що складають спільний інтерес;
  • спільного пошуку фінансової, інформаційної та іншої підтримки реалізації заходів та проєктів, що проводяться Сторонами з метою імплементації основних положень Меморандуму та розвитку статутної діяльності Сторін.

Термін дії Меморандуму – 5 років, який може бути продовжений за письмовою згодою Сторін на наступні 5 років.

Меморандум набрав чинності з моменту його підписання.