Science

Державною премією України в галузі науки і техніки відзначено:

Горленко І.М., Маринич О.М., Паламарчук М.М., Пархоменко Г.О., Руденко Л.Г., Швебс Г.І., Шищенко П.Г., Щербань М.І. – за цикл наукових праць «Географічні основи регіонального природокористування» (1993)

Шеляг-Сосонко Ю.Р., Андрієнко Т.Л., Дубина Д.В., Голубець М.А., Стойко С.М., Ніколайчук В.І., Малишева Н.Р., Волошкевич О.М., Мовчан Я.І., Олещенко В.І. – за цикл наукових праць «Розроблення наукових засад і практичних рекомендацій збереження біорізноманіття в контексті сталого розвитку України» (2005)

Багров М.В., Боков В.О., Черваньов І.Г. – за підручник «Землезнавство» (2006)

Палієнко В.П., Козаченко Т.І., Разов В.П., Чабанюк В.С., Бочковська А.І., Сосса Р.І., Руденко І.С., Веклич Л.М. – за роботу «Національний атлас України (методологія і практика розробки)» (2009)

Зайцев Ю.В., Дідух Я.П., Кондратюк С.Я., Александров Б.Г., Мінічева Г.Г., Воробйова Л.В., Афанасьєв С.О., Блюм О.Б., Тютюнник Ю.Г., Букша І.Ф. – за цикл наукових праць «Розробка наукових основ та методів біоіндикації і біомоніторингу природних екосистем України» (2013)

Радченко В.Г., Гродзинський М.Д., Ємельянов І.Г., Загороднюк І.В., Протопопова В.В., Шеверя М.В., Ткач В.П., Черінько П.М., Бурда Р.І. – за цикл наукових праць «Наукові основи збереження та відновлення біотичного і ландшафтного різноманіття України в умовах змін навколишнього середовища» (2015)

Осадчий В.І., Хільчевський В.К., Корнілович Б.Ю., Никифорович Є.І., Линник Є.М., Протасов О.О., Щербак В.І., Набиванець Ю.Б. − за цикл наукових праць «Оцінка, прогнозування та оптимізація стану водних екосистем України» (2017)

Державною премією України в галузі архітектури відзначено:

Донець А.К., Білоконь Ю.М., Нудельман В.І., Шаповалов Е.В., Акімова Л.А., Міщук О.А., Ліштаєва Н. Ф., Мазуркевич О.О. – за розроблення Зведеної схеми районного планування України (1996)

Білоконь Ю.М., Губенко Т.В., Присяжнюк В.Ф., Муха В.Г., Нудельман В.І., Палеха Ю.М., Шаповалов Е.В. – за розроблення Генеральної схеми планування території України (2003)