На черговому засіданні Президії Вченої ради Товариства, яке відбулося у змішаній дистанційній формі під головуванням в.о. Президента, віце-президента Товариства Олещенка В.І., за участі 12 з 13 членів Президії, а також голови Ревізійної комісії Товариства Спиці Р.О., вченого секретаря Товариства Удовиченко В.В., директора Інституту географії НАН України Є.О. Маруняк розглянуто та вирішено низку питань.

1. Підтримано висунення та обрання до складу Національної академії наук України:

ОСАДЧОГО Володимира Івановича – члена Президії Вченої ради Громадської організації «Українське географічне товариство», директора Українського гідрометеорологічного інституту Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Національної академії наук України, доктора географічних наук, професора, члена-кореспондента Національної академії наук України – дійсним членом (академіком) Національної академії наук України;

ЛІСОВСЬКОГО Сергія Антоновича – віце-президента Громадської організації «Українське географічне товариство»,  заступника директора з наукових питань, завідувача відділу суспільно-географічних досліджень Інституту географії НАН України, доктора географічних наук, професора – членом-кореспондентом Національної академії наук України.

В.о. Президента Товариства уповноважено підписати та подати до Національної академії наук України відповідні звернення щодо підтримки Товариством висунення та обрання до складу Національної академії наук України членів Товариства Осадчого В.І. та Лісовського С.А.

2. Визнано за необхідне заснувати на виконання вимог п. 2.3 Статуту Товариства, як відзнаки Товариства, Золоту та Срібну медалі Товариства, Почесну грамоту та Грамоту Товариства, а також Подяку Громадської організації «Українське географічне товариство».

В.о. Президента Товариства, вченому секретареві Товариства доручено підготувати із залученням представників відповідних комітетів Товариства та подати на розгляд Президії Вченої ради Товариства пропозиції щодо положень та опису кожної з відзнак Товариства з винесенням в подальшому узгоджених пропозицій на розгляд Вченої ради Товариства.

3. Підтримано ініціативу та пропозиції щодо вшанування пам’яті видатного вченого, одного з академіків первісного складу Української академії наук, одного з фундаторів вітчизняної географічної та геологічної науки, освіти, відповідних наукових установ академіка Тутковського Павла Аполлоновича.

Доручено в.о. Президента Товариства провести відповідні консультації з керівниками та представниками відповідних наукових установ НАН України, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, інших установ, підготувати та подати на розгляд Президії пропозиції щодо комплексу заходів для забезпечення належного вшанування пам’яті академіка Тутковського П.А.

4. Обговорено низку інших питань, щодо яких ухвалено відповідні рішення.

Інформаційна служба Товариства