Preparation for the XIII UGS Congress

Згідно з вимогами Статуту Товариства черговий ХІІІ-й з’їзд Товариства передбачалося провести 16-19 вересня 2020 року у м. Тернопіль. Було здійснено відповідну підготовчу роботу. Однак, у зв’язку зі встановленням карантинних обмежень задля запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 проведення з’їзду було відтерміновано.

За обставин, що склалися у зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України, введенням Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ воєнного стану, дата та місце, формат проведення чергового з’їзду Товариства буде визначено після скасування воєнного стану.

Незважаючи на сучасні складнощі, Президія Вченої ради Товариства разом з відділами Товариства послідовно займається вирішенням покладених на них завдань, у тому числі й з підготовки до проведення чергового ХІІІ з’їзду Товариства, проведенням запланованих заходів, підготовкою проектів документів, інших пропозицій для подання на розгляд з’їзду Товариства.

До ухвалення Вченою радою Товариства рішення щодо проведення з’їзду має бути забезпечено завершення вирішення відповідних завдань, передбачених зазначеним Календарним планом:

  • проведення перереєстрації членів Товариства та звітно-виборних зборів у відділах Товариства
  • підготовку для розгляду на з’їзді проектів програмних документів щодо перспектив розвитку географічної науки та освіти, відповідної подальшої діяльності Товариства 
  • формування пропозицій щодо внесення змін до Статуту Товариства, спрямованих на удосконалення умов та порядку регулювання діяльності відділів, інших структур Товариства 
  • забезпечення об’єктивної оцінки сучасного стану та перспектив зміцнення фінансової, матеріально-технічної, інституційної та іншої спроможності Товариства для забезпечення виконання статутних завдань 
  • вирішення низки інших важливих для Товариства організаційних питань