13 лютого 2024 року в залі засідань Президії Національної академії наук України під головуванням віце-президента НАН України, академіка НАН України В’ячеслава Богданова відбулося перше засідання Науково-координаційної ради НАН України з проблем зміни клімату, до складу якої увійшли  в.о. Президента Товариства, в.о. завідувача відділу проблем аграрного, земельного, екологічного та космічного права, директор Науково-дослідного центру енергетичного, ядерного та природоресурсного права Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України В’ячеслав Олещенко, віце-президент Товариства, заступник директора Інституту географії НАН України Сергій Лісовський та член Президії Вченої ради Товариства, директор Українського гідрометеорологічного інституту НАН України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій Володимир Осадчий.

До складу Ради увійшли також керівники, провідні вчені численних інших наукових установ Академії.

На засіданні заслухано та обговорено наукову доповідь В. Осадчого стосовно найвагоміших результатів виконаних в Інституті досліджень, завдань НАН України в рамках реалізації державної політики, здійснення міждисциплінарної координації наукових досліджень з питань зміни клімату, формування та реалізації необхідних адаптаційних заходів.

З науковою доповіддю щодо основних напрямів зниження викидів парникових газів від енергетики та промисловості України виступила старший науковий співробітник Інституту загальної енергетики НАН України Наталія Іваненко.

Учасниками засідання також детально обговорено підготовлений та оприлюднений Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України проект Закону України «Про засади державної кліматичної політики».

Сформовані учасниками засідання пропозиції готуються для направлення до відповідних державних органів для врахування в їх діяльності, а також при ухваленні відповідних рішень.