14 липня 2022 року Президія Вченої ради Товариства на своєму засіданні розглянула підготовлені Статутною комісією Товариства пропозиції щодо внесення змін до Статуту Товариства, з урахуванням результатів обговорення схвалила його нову редакцію, яку вирішено внести на розгляд Вченої ради Товариства.