Згідно з вимогами Статуту Товариства черговий ХІІІ-й з’їзд Товариства передбачалося провести 16-19 вересня 2020 року у м. Тернопіль. Було здійснено відповідну підготовчу роботу.

Проте, проведення з’їзду було відтерміновано у зв’язку із встановленням постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.

22 червня 2021 року Вчена рада Товариства за поданням її Президії схвалила Календарний план першочергових організаційних та інших заходів Товариства із забезпечення належної підготовки та проведення чергового ХІІІ-го з’їзду Товариства, реалізації пріоритетів діяльності Товариства. Було схвалено також пропозиції щодо порядку денного з’їзду, вирішено низку інших питань, дано відповідні доручення Президії Вченої ради Товариства, його відділам.

За обставин, що склалися у зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України, введенням Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ воєнного стану, дата та місце, формат проведення чергового з’їзду Товариства буде визначено після скасування воєнного стану.

До ухвалення Вченою радою Товариства рішення щодо проведення з’їзду має бути забезпечено завершення вирішення відповідних завдань, передбачених зазначеним Календарним планом, зокрема, щодо проведення перереєстрації членів Товариства, звітно-виборних зборів у відділах Товариства, підготовки для розгляду на з’їзді проектів програмних документів щодо перспектив розвитку географічної науки та освіти, відповідної подальшої діяльності Товариства, пропозицій щодо внесення змін до Статуту Товариства, спрямованих на удосконалення умов та порядку регулювання діяльності відділів, інших структур Товариства, вирішення низки інших важливих для Товариства організаційних питань. Не менш складним завданням є й забезпечення об’єктивної оцінки сучасного стану та перспектив зміцнення фінансової, матеріально-технічної, інституційної та іншої спроможності Товариства для забезпечення виконання статутних завдань.